XGBET lingguhang aktibidad na bonus hanggang 999

Talaan ng Nilalaman

Ang bonus sa ikapitong araw ay kasing taas ng 999!

Tumanggap ng mga tiket araw-araw

XGBET araw-araw na aktibidad

 Conditional rulePrize
DAY1Deposit 1001 Lottery Roulette
DAY2betting reaches 20001 Lottery Roulette
DAY3betting reaches 30001 Lottery Roulette
DAY4Deposit 3001 Lottery Roulette
DAY5betting reaches 40001 Lottery Roulette
DAY6betting reaches 60001 Lottery Roulette
DAY7Deposit 5001 Golden Egg

(Lucky Roulette Bonus hanggang 77)
(Golden Egg Bonus hanggang 999)

Mga pag-iingat:

  1. Dapat kumpletuhin ng mga kalahok ang mga pang-araw-araw na gawain upang makatanggap ng mga gantimpala.
  2. Dapat i-claim ng mga kalahok ang mga reward sa oras, kung hindi, ang isang araw na validity period ay kakanselahin.
  3. Inilalaan ng XGBET ang karapatan na baguhin, baguhin, wakasan, kanselahin, tanggihan o kanselahin ang promosyon na ito sa sarili nitong pagpapasya.